Hver dag utsettes taket ditt for slitasje fra vær og vind samt sur nedbør og forurensning. Dette er med på å forkorte ned levetiden på taksteinen i tillegg til at taket mister sin farge, glans og opprinnelige stil. Når taket mister sin beskyttelse, er det også mer mottakelig for mose, sopp og alger som kan forårsake alvorlige skader i undertaket ved at det trekker til seg fuktighet og potensielle råteskader. Ved å vaske og impregnere taksteinen, kan man gi taksteinen et solid ansiktsløft samt forhindre at det slites ned like raskt.

Vask

Vi vasker taket ditt fri for mose og annen smuss som kan forårsake mose på taksteinen. Er det mose eller soppdannelser på taksteinen betyr det at steinen trekker til seg fuktighet. Den beskyttende hinnen som steinen hadde da den var ny, blir med årene slitt bort av blant annet sur nedbør og fuktigheten som trekkes ned i steinens porer. Med tiden dannes derfor sopp og mose.

Impregnering

Når taksteinen er vasket, trenger den en beskyttelse. Ved å impregnere taksteinen, lukker man porene slik at vann og fuktighet ikke trekker inn og forhindrer mosedannelse. Ubeskyttet takstein vil trekke til seg vann som igjen gjør større skader under: papp og lekter råtner. Impregnerer du relativt nytt tak, vil dette forhindre at taksteinen mister glansen sin like raskt som et tak som ikke er impregnert.

img_divider

Interessert i denne tjenesten? Kontakt oss
Verified by MonsterInsights