Vakkert med norsk skifer! 

Når vi legger skifer foretrekker vi altaskifer. Skiferen er lys grå med svake nyanser i grønt og lett sølvaktig skinn. Vi bruker også mye naturheller som vi får levert fra steinbrudd på Øynaheia.

Evigvarende kvalitet

Naturstein regnes som evigvarende. Det settes derfor høye krav til både metode og utførelse av arbeidene, for at det ferdige produktet skal ha maksimal levetid. VI hugger og skjærer skifer for plattinger, gangstier og forblending. Vi legger også skifer i sand/finpukk, eller limer på betongunderlag.

img_divider

Interessert i denne tjenesten? Kontakt oss